JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจี๋เหม่ยแห่งประเทศไทย    065-848-5788 Follow up :  

พิธีเปิดป้ายและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ยประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

2021-09-22 13:06:35 ใน News » 0 1657
พิธีเปิดป้ายและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ยประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 คุณ หลี่ ชิงเปียว(李清彪)อธิการบดีมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย , คุณ เฉา หมิ่นเจี่ย(曹敏杰)รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจี๋เหม่ยแห่งประเทศไทย集美学校泰国校友会 โดยมี ดร.จิตร เต็มเจริญสุข(丁文志)นายกชมรมฯ , คุณ ชัย โชติพุฒิพงศ์(陈坤山)อุปนายกชมรมฯและเลขาธิการชมรมฯ , คุณ อภิสิทธิ์ รัตนการุณย์พงศ์(潘丞仲), คุณ วิศาล พิเชียรผาติ(符晓星), คุณ กิตติพงศ์ จ่างพิพัฒนวกิจ(张吉满)อุปนายกชมรมฯ และ คุณ วิเชียร ค้วง(邝锦荣)ประธานสมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน 泰中侨商联合会主席 จัดพิธีเปิดป้ายและพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU-Memorandum Of Understanding) ในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ยประจำประเทศไทย中国集美大学东盟教育中心(ASEAN Education Center of Jimei University, P.R.C) ผ่านทางระบบออนไลน์ ณ อาคารสมาคมฮงสุน ชั้น 4 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนศิษย์เจียเกิง นักเรียนไทยทุนเฉินเจียเกิง มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ยเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย          คุณ เฉา หมิ่นเจี่ย(曹敏杰)รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ยได้กล่าวสุนทรพจน์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก่อตั้งศูนย์การศึกษาอาเซียน ขอขอบคุณและชื่นชมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจี๋เหม่ยแห่งประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือและคอยสนันสนุนเป็นอย่างดีต่อมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดทั้งในด้านการบ่มเพาะทางการศึกษาและการส่งนักเรียนชาวไทยกว่า 100 คนมาศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย ท่านรองอธิการบดีฯ เชื่อว่าภายใต้การสนับสนุนของชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจี๋เหม่ยแห่งประเทศไทยและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานทีเกี่ยวข้องจะทำให้การก่อตั้งศูนย์การศึกษาอาเซียนเป็นระบบแบบใหม่ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ และหวังว่ามหาวิทยาลัยจะมีโอกาสได้บ่มเพาะผู้มีความรู้ความสามารถชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศ “1 แถบ 1 เส้นทาง” ในอาเซียนที่ “รู้จักประเทศจีน เป็นมิตรที่ดีของประเทศจีนและรักประเทศจีน”          ดร.จิตร เต็มเจริญสุข นายกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจี๋เหม่ยแห่งประเทศไทยได้กล่าวสุนทรพจน์ ความว่า พวกเราจะยืดถือจิตวิญญาณเจียเกิงไว้สูงสุดและอุทิศตนเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมจีนให้แก่ลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน ในอนาคต ศูนย์การศึกษาอาเซียนจะมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและบ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพสูง โดยชมรมศิษย์เก่าจี๋เหม่ยแห่งประเทศไทยและศิษย์เก่าเจียเกิงจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ยโดยตลอด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยและเป็นการบ่มเพาะผู้มีความรู้ความสามารถขั้นสูงในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น

          นายวิเชียร ค้วง(邝锦荣)ประธานสมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีนได้กล่าวสุนทรพจน์ ความว่า ตนหวังว่าภายใต้อิทธิพลของศูนย์การศึกษาอาเซียน จะทำให้นักเรียนชาวไทยและอาเซียนมีโอกาสได้ศึกษาภาษาจีน เข้าใจวัฒนธรรมจีนและทำให้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศกว้างขวางยิ่งขึ้น สนิทชิดเชื้อยิ่งขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยสมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีนและกลุ่มการศึกษาไทย-จีนจะมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมจีน ควบรวมทรัพยากรทางศึกษาของจีน-ไทยที่เป็นผลดีเข้าด้วยกันและมุ่งมั่นในการสร้างระบบการศึกษาที่ผลิตบุคลากรคุณภาพสูงเป็นหลักสำคัญ หวังว่าจะได้ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการมุ่งมั่นยกระดับมิตรภาพจีน-ไทย การพัฒนาการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอย่างยิ่งใหญ่ของความฝันแบบจีนบันทึกภาพและเสียงสุนทรพจน์พิธีเปิดป้ายและลงนาม MOU

© 2024 www.JimeiThailand.com All rights reserved.