JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจี๋เหม่ยแห่งประเทศไทย    065-848-5788 Follow up :  

วีซ่าจีน

ประเภทวีซ่า
 
ประเภทวีซ่า จุดประสงค์ของวีซ่า
L สำหรับไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีน มีระยะเวลาในการใช้งาน 30 วัน
X1 เพื่อการเข้าศึกษาที่มากกว่า 6 เดือน เมื่อเดินทางถึงประเทศจีน จะต้องตรวจร่างกายและทำการเปลี่ยนวีซ่าX1เป็น Resident Permit ภายใน 30 วัน
X2 เพื่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นหรือการอบรมเพียงช่วงเวลาหนึ่งไม่เกินกว่า 6 เดือน 
 
เอกสารการขอวีซ่าจีน

1.เอกสารคำร้องขอ – แบบฟอร์มที่กรอกด้วยลายมือที่ลงชื่อเรียบร้อยแล้ว
2.หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้ 2 หน้า พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
3. ใบมอบฉันทะ
4.กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องขอใบยินยอมให้ออกนอกประเทศ จากที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต
5.รูปถ่ายตามเกณฑ์ศูนย์วีซ่าจีน6. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ประเภทของวีซ่ากำหนด


สถานที่ยื่นขอวีซ่าจีน
 
กรุงเทพฯ
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจีน
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 15.00 น. (รับเอกสารคืนได้ถึง 16.00 น.)
กรณีขอยื่นวีซ่าด่วน ต้องยื่นภายในเวลา 11.00 น.
 
เชียงใหม่
สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่
111 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 11.30 น. (รับเอกสารคืน 15.00 – 16.00 น.)
 
© 2024 www.JimeiThailand.com All rights reserved.