JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจี๋เหม่ยแห่งประเทศไทย    065-848-5788 Follow up :  

หลักสูตรภาษาจีน 1 ภาคการศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง

หลักสูตรภาษาจีน 1 ภาคการศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง


ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจี๋เหม่ยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีนปักกิ่ง จัดหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีน ก่อนไปศึกษาต่อประเทศจีนในระยะยาว โดยเฉพาะนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือไม่มีผลสอบ HSK สนใจไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศจีน เมื่อเข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับการขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการ 1+3 และ 1+4 กับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ร่วมโครงการ อาทิ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่ง ณ กรุงปักกิ่ง มหาวิทยาลัยเทียนจิน ณ นครเทียนจิน และมหาวิทยาลัยจี้หนาน ณ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1.เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและความรู้ภาษาจีน ทั้งด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้เรียนและฝึกใช้ภาษาจีนในชีวิตจริงกับประเทศเจ้าของภาษา ณ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีนปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศจีน ทั้งด้านความรู้และวิถีการใช้ชีวิตในประเทศจีน
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนและทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปักกิ่ง
 
ระยะเวลาหลักสูตร            
    
1 ภาคการศึกษา (4 เดือนโดยประมาณ)

หมายเหตุ *ระยะเวลาหลักสูตร อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*
 
สถานที่เรียน       
  
วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีนปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เนื้อหาและตารางเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทางวิทยาลัยจึงมีการจัดสอบวัดระดับภาษาจีน แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ของผู้เรียนเป็น ห้องเรียนระดับต้น ห้องเรียนระดับกลาง และ ห้องเรียนระดับสูง

การเรียนจะเน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนแบบเข้มข้น และมีคาบกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน สอดแทรก ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับศิลปะหัตถกรรม การเต้นรำ ศิลปะการตัดกระดาษจีน ศิลปะการต่อสู้จีน แพทย์แผนจีน ศิลปะการใช้พู่กันจีน เข่น การเขียนอักษรและวาดภาพ ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงปักกิ่ง อาทิ พระราชวังต้องห้าม กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน พิพิธภัณฑ์ปักกิ่ง เป็นต้น    

ตัวอย่าง ตารางเรียนของห้องเรียนภาษาจีนเข้มข้น


ตารางเรียนแต่ละห้องเรียนจะแตกต่างกัน ขึ้นกับระดับภาษาจีนของผู้เรียนและหลักสูตรที่ผู้เรียนเลือก ทางสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งด้านการเรียนรู้ภาษาจีน กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน หรือกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)
 
กลุ่มเป้าหมาย                
      
1.นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือ เทียบเท่า) แล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือ เทียบเท่า)
2.นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีน ทั้งด้านความรู้และวิถีการใช้ชีวิต ก่อนไปศึกษาต่อประเทศจีนในระยะยาว
3.ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศจีน

 

**ภาพประกอบในเอกสารนำมาจากภาพแคมป์ที่เคยจัดในอดีต**ภาพประกอบในเอกสารนำมาจากภาพแคมป์ที่เคยจัดในอดีต

 

© 2024 www.JimeiThailand.com All rights reserved.