JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจี๋เหม่ยแห่งประเทศไทย    065-848-5788 Follow up :  

แคมป์ออนไลน์ภาคฤดูร้อนมหาวิทยาลัยกว่างซี วันที่ 18-26 เมษายน 2022 (7 วัน)


Admin
(Admin)
เมื่อ » 2022-03-25 18:37:11 (IP : , ,49.49.236.6 ,, Admin)
Admin Edit : 2022-03-25 18:43:27

แคมป์ออนไลน์ภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนมัธยมชาวไทย "เรียนต่อม.กว่างซี สัมผัสวัฒนธรรมจีน" วันที่ 18-26 เมษายน 2022 (7 วัน)


เรียนรู้ทักษะพื้นฐานภาษาจีน (ฟัง-พูด)  3 คาบเรียน
เรียนรู้วัฒนธรรมจีน 4 คาบเรียน
ทัศนศึกษาออนไลน์ 1 คาบเรียน
สัมมนาแนวทางการเรียนต่อ “มหาวิทยาลัยกว่างซี”
มีใบประกาศนียบัตรให้ เมื่อจบหลักสูตร

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมค่ายภาษาจีนออนไลน์ คลิ๊กที่นี่
 

ปิดรับสมัคร * วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2022 *

ชำระค่ามัดจำเข้าค่ายภาษาจีน จำนวน 300 บาท
ผ่านบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย
เลขที่บัญชี 744 - 293 - 65 – 65
ชื่อบัญชี พันธุ์ทิพา ภูวนัตถ์กุล

เงินมัดจำจะได้“รับคืน”เมื่อนักเรียนปฏิบัติตนตามเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนด
 
โปรดทำความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับ ข้อควรปฏิบัติ เงื่อนไขและให้ความยินยอม ระหว่างเข้าร่วมค่ายภาษาจีนทางออนไลน์
 
1. เข้าห้องเรียนก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน
 
2. นักเรียนตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตและนั่งเรียนให้เรียบร้อย เพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
3. การเข้าร่วมค่ายภาษาจีนออนไลน์ นักเรียนจะต้องตั้งกล้องในมุมที่เหมาะสมให้ผู้สอนเห็นหน้าผู้เรียนชัดเจน แต่จะให้เปิดหรือปิดกล้องในช่วงเวลาใด ทีมงานจะแจ้งให้ทราบ และนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามทุกครั้ง
 
4. นักเรียนต้องทำการเช็คชื่อผ่านระบบเช็คชื่อ微助教(Wēi zhùjiào) โดยเช็คชื่อเข้าห้องเรียนก่อนเวลาเริ่มเรียน 10 นาที และต้องเช็คชื่อออกหลังเลิกเรียน ทุกครั้ง ขอให้นักเรียนแคปภาพหน้าจอการเช็คชื่อเข้า-ออก ทุกครั้ง เก็บเป็นหลักฐานในกรณีที่ระบบเช็คชื่อขัดข้อง (ผลการเช็คชื่อเข้า-ออกห้องเรียนผ่านระบบเช็คชื่อ微助教(Wēi zhùjiào) มีผลต่อการคืนเงินมัดจำ)
 
5. เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ หรือมีคำถาม สามารถส่งคำถาม ขณะเรียนในห้องเรียนสด หรือ ถามย้อนหลังในห้องเรียนแชทได้
 
6. เนื่องจากการสื่อสารจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ จะไม่ทราบว่านักเรียนรับทราบข้อความหรือไม่ ดังนั้น เมื่ออาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยงหรือทีมงาน (ผู้ส่งสาร) มีการส่งข้อความใด ๆ เมื่อนักเรียน (ผู้รับสาร) อ่านแชทแล้ว ขอให้ตอบกลับทุกครั้ง เช่น ครับ ค่ะ โอเค รับทราบ หรือส่งสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ผู้ส่งสารได้รับทราบว่านักเรียน(ผู้รับสาร) รับทราบข้อความนั้น ๆ แล้ว
 
7. เคารพและให้เกียรติ อาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และเพื่อนร่วมค่าย
 
8. ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของจีน ขอให้ประพฤติตนให้เหมาะสม ไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและประเทศ
 
9. นักเรียน และ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ยินยอมให้นำภาพถ่าย วีดีโอ เนื้อหา ผลงานหรือข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียน ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีนออนไลน์ ซึ่งอาจมีการปรากฏ ชื่อ-สกุล ใบหน้า รูปร่างและลักษณะท่าทางของนักเรียน ไปเผยแพร่ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมบนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ต แพลตฟอร์มทางสื่อสังคมสาธารณะ สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ หรือตามสถานที่ใด ๆ ในงานประชาสัมพันธ์ของผู้จัดค่ายภาษาจีน
 
10. ภาพถ่าย วีดีโอ เนื้อหา ผลงานหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดการเข้าร่วมค่ายภาษาจีนออนไลน์ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดค่ายภาษาจีน ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล และ นักเรียน ได้รับทราบและยอมรับว่า จะไม่เรียกร้องสิทธิหรือค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ในภายหลัง
 
ชี้แจงการประเมินผลการเข้าร่วมค่ายภาษาจีนที่มีผลต่อเงินมัดจำค่ายภาษาจีน
 
1. เช็คชื่อเข้าเรียนและออกห้องเรียนผ่านระบบเช็คชื่อ微助教(Wēi zhùjiào) เท่านั้น
 
2. กรณีระบบเช็คชื่อขึ้น สถานะ “ขาดเรียน” จะหักเงิน 50 บาท/ครั้ง จากเงินมัดจำค่ายภาษาจีน
 
3. กรณีระบบเช็คชื่อขึ้น สถานะ “เข้าสาย” 3 ครั้ง ถือเป็นการขาดเรียน 1 ครั้ง
 
4. กรณีการ “ลากิจ” ถือเป็นการ “ขาดเรียน”
 
5. นักเรียนต้องส่งผลงาน (การบ้าน) ที่ได้รับมอบหมาย หากไม่ได้ทำผลงานส่ง จะหักเงิน 20 บาท/งาน จากเงินมัดจำค่ายภาษาจีน
 
6. นักเรียนต้องเข้าร่วมพิธีปิดค่าย (วันสุดท้าย) และมีวีดีโอส่งท้ายพิธีปิดของตนเอง หากไม่ได้เข้าร่วมพิธีปิดค่ายและทำผลงานส่งท้ายของตนเอง จะหักเงิน 100 บาท จากเงินมัดจำค่ายภาษาจีน
 

Please login for write message

© 2022 www.JimeiThailand.com All rights reserved.