JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจี๋เหม่ยแห่งประเทศไทย    065-848-5788 Follow up :  

ค่าย “เดินตามเส้นทางฝัน ณ ดินแดนฝูเจี้ยน ประเทศจีน 2022” วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2022


Admin
(Admin)
เมื่อ » 2022-08-05 16:06:13 (IP : , ,49.49.233.45 ,, Admin)
Admin Edit : 2022-08-09 15:05:23


ค่ายภาษาจีนออนไลน์ภาคฤดูร้อน “เดินตามเส้นทางฝัน ณ ดินแดนฝูเจี้ยน ประเทศจีน 2022” วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2022

 
คุณสมบัติผู้ร่วมแคมป์

1. อายุ 13 - 18 ปี
2. มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน
3. มี WeChat สำหรับใช้เข้าห้องเรียน


มีใบประกาศนียบัตรให้เมื่อผ่านเกณฑ์ค่าย
 
ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมค่ายภาษาจีน คลิ๊กที่นี่


ชำระค่ามัดจำเข้าค่ายภาษาจีน จำนวน 300 บาท
ผ่านบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย 
เลขที่บัญชี 744 - 293 - 65 – 65
ชื่อบัญชี พันธุ์ทิพา ภูวนัตถ์กุล

เงินมัดจำจะได้“รับคืน”เมื่อนักเรียนปฏิบัติตนตามเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนด


ปิดรับสมัคร * วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2022 *

สอบถามเพิ่มเติม 065-848-5788 หรือ LINE OA : @jimeithailand


โปรดทำความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับ ข้อควรปฏิบัติ เงื่อนไขและให้ความยินยอม ระหว่างเข้าร่วมค่ายภาษาจีนทางออนไลน์

1. เข้าห้องเรียนก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน

2. นักเรียนตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตและนั่งเรียนให้เรียบร้อย เพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การเข้าร่วมค่ายภาษาจีนออนไลน์ นักเรียนจะต้องตั้งกล้องในมุมที่เหมาะสมให้ผู้สอนเห็นหน้าผู้เรียนชัดเจน แต่จะให้เปิดหรือปิดกล้องในช่วงเวลาใด ทีมงานจะแจ้งให้ทราบ และนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามทุกครั้ง

 

4. นักเรียนต้องทำการเช็คชื่อผ่านระบบเช็คชื่อ微助教(Wēi zhùjiào) โดยเช็คชื่อเข้าห้องเรียนก่อนเวลาเริ่มเรียน 10 นาที และต้องเช็คชื่อออกหลังเลิกเรียน ทุกครั้ง ขอให้นักเรียนแคปภาพหน้าจอการเช็คชื่อเข้า-ออก ทุกครั้ง เก็บเป็นหลักฐานในกรณีที่ระบบเช็คชื่อขัดข้อง (ผลการเช็คชื่อเข้า-ออกห้องเรียนผ่านระบบเช็คชื่อ微助教(Wēi zhùjiào) มีผลต่อการรับใบประกาศนียบัตร)

5. นักเรียนต้องเข้าร่วมพิธีเปิด และ พิธีปิดค่าย ตามวัน-เวลาที่หน่วยงานกำหนด และมีผลงานส่งท้ายพิธีปิดของตนเอง หากไม่ได้เข้าร่วมพิธีปิดค่ายและทำผลงานส่งท้ายของตนเอง จะตัดสิทธิ์การได้รับใบประกาศนียบัตรค่ายภาษาจีน

6. นักเรียนต้องทำการเปลี่ยนชื่อในห้องเรียน WeChat และ VooV เป็น 泰集(ชื่อ-แซ่จีน) กรณีที่ไม่มีชื่อจีนให้ตั้งเป็น 泰集(ชื่อจริงภาษาอังกฤษ) เท่านั้น

7. เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจหรือมีคำถาม สามารถส่งคำถาม ขณะเรียนในห้องเรียนสด (Voov) หรือ ถามย้อนหลังในห้องเรียนแชท (WeChat) ได้

8. เมื่ออาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยงหรือทีมงาน (ผู้ส่งสาร) มีการส่งข้อความใด ๆ เมื่อนักเรียน (ผู้รับสาร) อ่านแชทแล้ว ขอให้ตอบกลับทุกครั้ง เช่น 收到 / ครับ / ค่ะ / โอเค / รับทราบ หรือส่งสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ผู้ส่งสารได้รับทราบว่านักเรียน(ผู้รับสาร) รับทราบข้อความนั้น ๆ แล้ว

9. เคารพและให้เกียรติ อาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และเพื่อนร่วมค่าย

10. ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของจีน ขอให้ประพฤติตนให้เหมาะสม ไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและประเทศ

11. นักเรียน และ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ยินยอมให้นำภาพถ่าย วีดีโอ เนื้อหา ผลงานหรือข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียน ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีนออนไลน์ ซึ่งอาจมีการปรากฏ ชื่อ-สกุล ใบหน้า รูปร่างและลักษณะท่าทางของนักเรียน ไปเผยแพร่ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมบนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ต แพลตฟอร์มทางสื่อสังคมสาธารณะ สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ หรือตามสถานที่ใด ๆ ในงานประชาสัมพันธ์ของผู้จัดค่ายภาษาจีน

12. ภาพถ่าย วีดีโอ เนื้อหา ผลงานหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดการเข้าร่วมค่ายภาษาจีนออนไลน์ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดค่ายภาษาจีน ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล และ นักเรียน ได้รับทราบและยอมรับว่า จะไม่เรียกร้องสิทธิหรือค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ในภายหลัง

ชี้แจงการประเมินผลการเข้าร่วมค่ายภาษาจีนที่มีผลต่อเงินมัดจำค่ายภาษาจีน

1. เช็คชื่อเข้าเรียนและออกห้องเรียนผ่านระบบเช็คชื่อ微助教(Wēi zhùjiào)  และบันทึกรายชื่อการเข้าเรียน ZOOM

 

2. นักเรียนต้องทำการเปลี่ยนชื่อในห้องเรียน WeChat และ VooV เป็น 泰集(ชื่อ-แซ่จีน) กรณีที่ไม่มีชื่อจีนให้ตั้งเป็น 泰集(ชื่อจริงภาษาอังกฤษ) เท่านั้น 


3. กรณีระบบเช็คชื่อขึ้น สถานะ “ขาดเรียน” จะหักเงิน 50 บาท/ครั้ง จากเงินมัดจำค่ายภาษาจีน
 

4. กรณีระบบเช็คชื่อขึ้น สถานะ “เข้าสาย” 3 ครั้ง ถือเป็นการขาดเรียน 1 ครั้ง


5. กรณีการ “ลากิจ” ถือเป็นการ “ขาดเรียน”

6. นักเรียนต้องส่งผลงาน (การบ้าน) ที่ได้รับมอบหมาย หากไม่ได้ทำผลงานส่ง จะหักเงิน 30 บาท/งาน จากเงินมัดจำค่ายภาษาจีน

7. นักเรียนต้องเข้าร่วมพิธีเปิดและปิดค่ายและมีวีดีโอส่งท้ายพิธีปิดของตนเอง หากไม่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและปิดค่ายและทำผลงานส่งท้ายของตนเอง จะหักเงิน 100 บาท จากเงินมัดจำค่ายภาษาจีน
 
Please login for write message

© 2022 www.JimeiThailand.com All rights reserved.